• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Efektivní komunikace"

Určeno pro: firmy, organizace a jednotlivce (do 16 osob)

Cíl kurzu: zlepšit osobní komunikační dovednosti

Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink komunikačních dovedností

Možná forma: vzdělávací program ve středisku doplněný o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející komunikační dovednosti; simulace netradičních komunikačních výzev, monitoring řešení a rozbor

Délka realizace kurzu: 2 x 8 hodin