• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Efektivní vedení porad"

Cíl: zvýšit znalosti efektivního vedení porada tím zefektivnit proces vedení porad v organizacích účastníků.

Charakteristika: účastníci semináře budou schopni odhalit rezervy v dosavadním vedení porad, připravit a efektivně vést poradu, motivovat či ovlivňovat účastníky těchto porad s důrazem na stanovení cíle porady a plnění zadaných úkolů.

Délka realizace: 2 dny x 6 hodin