• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Kurz "Prezentace na veřejnosti s využitím anglického jazyka"

Cíl kurzu: zlepšit osobní prezentační a argumentační dovednosti v anglickém jazyce.

Charakteristika: vzdělávací seminář a trénink prezentace, argumentace a vyjednávání v anglickém jazyce.

Možná forma: vzdělávací aktivity ve středisku nebo vaší firmě doplněné o vzdělávací hry a aktivity účastníků rozvíjející prezentační a argumentační dovednosti v anglickém jazyce; simulace vyjednávání, monitoring řešení a rozbor

Délka realizace kurzu: 2 x 8 hodin