• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06
 • Slide 07

Reference - realizované manažerské kurzy

 • Agentura HRAT,Třinec
 • Bílý nosorožec, Ostrava
 • Bunkr, Třinec
 • Diakonický institut, Ostrava
 • Enviform
 • Institut informačních technologií, Frýdek-Místek
 • Kazuist, Třinec
 • Kofoedova škola, Ostrava
 • Kovona System, Český Těšín
 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava
 • Lekos, Ostrava
 • Magistrát města Ostrava
 • Městský úřad Český Těšín
 • Měststký úřad Jablunkov
 • Městská knihovna, Litvínov
 • Městská knihovna, Třinec
 • Národní institut pro další vzdělávání
 • Nemocnice Podlesí, a.s.
 • Neziskové organizace Euroregionu Těšínské Slezsko
 • Nízkoprahová zařízení Moravskoslezského kraje
 • Jazyková škola Pygmalion
 • Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
 • Slezská diakonie, Český Těšín
 • Sting
 • TCHAS, Ostrava
 • Třinecké železárny, a.s.
 • Úřad regionální rady regionu soudržn. Moravskoslezsko, Ostrava
 • Úřad regionální rady regionu soudržn. Střední Morava, Olomouc
 • Walmark, Slovensko