• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

OPCHS sk cz low res logo EU barevnE mini

Název projektu: ECOnnection

Registrační číslo projektu: 2241032003601

Po úspěšné realizaci projektu „Spoj se s přírodou“ se Institut Euroschola zapojil společně s občanským sdružením Keric (SK) do výchovně-vzdělávacího projektu, který se zaměřil na aktuální environmentální témata s názvem Econnection.

Stěžejní náplní projektu, bylo vedle posílení příhraniční spolupráce také realizace čtyř workshopů pro žáky vybraných základních škol v Třinci a v Čadci, na slovenské straně. Žáci vybraných škol na české i slovenské straně hranice se 1 rok podíleli na realizaci projektu netradiční formou setkání, workshopů a v neposlední řadě také dvou výjezdních Česko – slovenských „Ekologických her bez hranic“.

Témata jednotlivých workshopů vycházela z Commonerových zákonů ekologie a rozvíjela problematiku civilizačního rozvoje a jeho vlivu na životní prostředí, principů 3 R při nakládání s odpady (Reduce, Reuse. Recycle), otázky odpovědného využívání přírodních zdrojů, uhlíkové stopy a další ekologické témata. Žáci měli možnost se během workshopů podívat třeba na sběrný dvůr odpadů, kde se přímou zkušeností obohatili o prospěšnost správného nakládání s odpady a jeho třídění.