• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06
 • Slide 07

Logo programu EU

Název projektu: "EURO-IN - Budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra"

Registrační číslo projektu: PL.3.22/3.1.00/12.03422

Hlavním cílem projektu bylo budování a testování partnerství (sítě různých subjektů) zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání - EuroInstitutu.

Cílové skupiny projektu:

 • samosprávy, euroregiony, poskytovatelé terciálního vzdělávání - zaměstnanci,
 • poradensko-školící a vědecky zaměřené organizace a NNO

Hlavní aktivity projektu:

 • Realizace analýzy bariér a potřeb spojených s přeshraniční spoluprací 
 • Příprava a realizace interaktivních školení pro studenty
 • Příprava a realizace odborných školení pro zástupce veřejné správy a NNO
 • Realizace setkání Programové rady EuroInstitutu a fór na polské straně