• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

eu flag co funded vect cmyk right CS

 

Název projektu: Nové dimenze vzdělávání

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-ESC11-061060

Doba realizace: 1.8.2019 – 31.7.2021

Projekt je financován v rámci programu "Evropský sbor solidarity Evropské unie".

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na posílení multikulturního cítění především u dětí a mládeže. Prostřednictvím dlouhodobějšího začlenění zahraničních dobrovolníků v mimoškolních aktivitách místní komunity je možné podněcovat vnímavost dětí a mládeže k multikulturním rozmanitostem. Aktivity budou probíhat v lesní školce v Hrádku ve Slezsku, také na různých ZŠ v Třinci a v průběhu volnočasových aktivit žáků v Atletickém oddíle Tělovýchovné jednoty TŽ, a.s., v Třinci. Popsané aktivity jsou navštěvovány i dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi. Rovněž počítáme s příležitostnými aktivitami dobrovolníků v klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou, v místní nemocnici, v místním církevním sboru apod.

Hlavním cílem projektu je umožnit mladým dobrovolníkům ze zahraničí získat zkušenosti v oblasti práce s dětmi, včetně dětí s omezenými příležitostmi, prostřednictvím neformálního a mimoškolního vzdělávání.

Cílové skupiny projektu:

  • děti od 3 do 6 let, od 7 do 12 let a od 13 do 18 let

logo dzs ořeznané        logo mšmt            logo Evropský sbor solidarity