• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

EU flag Erasmus vect POS

Název a registrační číslo projektů:

Nové výzvy pro vzdělávání, 2017-1-CZ01-KA105-035119

Nové výzvy ve vzdělávání, 2017-2-CZ01-KA105-035721

Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Erasmus+.

Popis projektů:

Projekty jsou zaměřeny na posílení multikulturního cítění především u dětí a mládeže. Prostřednictvím dlouhodobějšího začlenění zahraničních dobrovolníků v mimoškolních aktivitách místní komunity je možné podněcovat vnímavost dětí a mládeže k multikulturním rozmanitostem. Aktivity projektů Evropské dobrovolné služby budou probíhat v lesní školce v Hrádku ve Slezsku, také na různých ZŠ v Třinci a v průběhu volnočasových aktivit žáků v Atletickém oddíle Tělovýchovné jednoty TŽ, a.s., v Třinci. Rovněž počítáme s příležitostnými aktivitami dobrovolníků v klubech seniorů, domech s pečovatelskou službou, v místní nemocnici, v místním církevním sboru apod.

Cílové skupiny projektů:

  • děti od 3 do 6 let, od 7 do 12 let a od 13 do 18 let

logo dzs ořeznané     logo mšmt