• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

logo EVVO

Název projektu: Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáku v přírodním prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256

Projekt byl realizován v letech 2009 - 2012 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Popis projektu:

V rámci projektu učitelé se svými žáky pilotně ověřovali metodické materiály, které byly připraveny v přecházejícím projektu (1.3), včetně dalších materiálů (mapy, tabulky, doporučené literatura aj.) v praktickém prostředí a vedli žáky k pochopení a využití učiva pro praktický život a také rozšířili jejich kompetence (komunikativní, řešení problémů). Žáci se neučili pro školu, ale pro svou budoucnost a pochopení, co se naučí v jednom předmětu, využijí v jiném předmětu, oblasti a v praktickém životě. Jednalo se převážně o menší školy z vesnického prostředí.

Cílové skupiny projektu:

· žáci z malých škol v převážně vesnickém prostředí a jejich (vybraní) pedagogové z nově vzniklé sítě škol tří krajů (Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského).

Hlavní aktivity projektu:

· zajištění, organizace, příprava a monitoring aktivit (výjezdů)

· výjezdy žákovských kolektivů s pedagogy do určených lokalit

· zpracování metodik a připomínek k úpravám metodik