• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

euloga

Název projektu: Mapa není teritorium, aneb naše regiony očima mladé generace

Registrační číslo projektu: 22410120063

Náplň projektu:

Projekt počítal se zapojením 1 pedagoga a minimálně 4 studentů z každé vybrané školy (celkem 3 na každé straně hranice CZ-SK) a vytvoření interaktivní mapy s názvem „Těšínské Beskydy 2015 očima mladé generace“. V našem regionu se zapojilo gymnázium v Třinci a v Českém Těšíně a Obchodní akademie TRIA z Třince.

Aktivity projektu:

1. Propagační workshop – představení projektového záměru cílové skupině: studentům středních škol z Třince a Č. Těšína

Úlohou daného workshopu bylo rozdělení úloh, výběr a rozdělení lokalit pro zpracování, dohoda termínu a způsobu zpracování a formy výstupního materiálu (fotodokumentace, případně krátké videosnímky zachycující regionální specifika – tradice z pohledu mladých lidí). Workshop proběhl na 3 školách Těšínských Beskyd.

2. Zpracování informačního e-bulletinu – interaktivní mapy „Těšínské Beskydy očima mladé generace“

Cílem této aktivity bylo zpracovat informační e-bulletin z oblasti Těšínských Beskyd se zaměřením na kulturní skvosty, krásy, tradice a náměty na návštěvu míst a lokalit tak, jak to vidí mladí lidé. Na zpracování námětů pracovali studenti, kteří vyhledávali kulturní skvosty daného kraje, přičemž je zpracovali a zachycovali formou krátkých filmů a fotografií. V průběhu zpracování proběhly další 2 pracovní workshopy na všech školách k průběžnému sběru dat (fotografií, filmů a textových komentářů).

3. Propagační workshop „Tradice mého regionu z pohledu vícero generací“

– s cílem představit pohled mladých lidí na svůj region starší generaci formou veřejné akce pro aktivní seniory (např. v klubech seniorů atp.). Dále představit pohled mladých lidí na region a zároveň aktivně posbírat náměty a komentáře starších občanů na daný region. V kontrastu k pohledu mladých rozebrat vyjádření, pohledy a názory starší generace. V regionu Těšínských Beskyd proběhly 2 takovéto akce.

4. Společný pracovní workshop mladých lidí

- s cílem představení výstupů projektu, vzájemná prezentace a diskuze nad výstupy projektu. Aktivita byla realizována přímo v terénu a skládala se z návštěvy vybraných míst interaktivní mapy Těšínského Slezska, akce se zúčastnili čeští i slovenští zástupci. Aktivita byla dvoudenní s účastí 2 vybraných studentů z každé školy po obou stranách hranice (celkem 12). Na základě tohoto workshopu byla finalizována interaktivní mapa s názvem „Těšínské Beskydy 2015 očima mladé generace“.

5. Závěrečná konference

– závěrečné zhodnocení projektu realizované na území SR s účastí všech zapojených stran.

Mapu si můžete prohlédnout zde: http://mapa.euroschola.cz/