• Slide 01
 • Slide 02
 • Slide 03
 • Slide 04
 • Slide 05
 • Slide 06
 • Slide 07

loga-poznejme-prihranici

FOND MIKROPROJEKTŮ

Název projektu: Poznejme příhraničí všemi smysly

Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0401

Popis projektu:

Cílem projektu byl rozvoj a propagace cestovního ruchu v příhraničním území. V rámci projektu jsme zrealizovali 5 aktivit, které se vzájemně doplňovaly a prolínaly. Hlavní myšlenkou bylo nabídnout pestrou škálu možností, jak příhraniční region poznat. Proto jsme vybrali koncept všech pěti smyslů člověka, kterými poznáváme okolní svět. Všechny níže uvedené akce byly snahou o netradiční způsob propagace příhraničního regionu a jeho krás a oslovení co nejširšího spektra turistů z Česka a Slovenska.

Hlavní projektové aktivity:

 1.  Poznáváme vůni a léčivou sílu příhraničí – poznáváme, sbíráme a ochutnáváme tradiční bylinky příhraničí - čich
 2.  Poznáváme a sdílíme krásy příhraničí – prázdninová fotografická soutěž s následnou putovní výstavou fotografií - zrak
 3.  Přes hranici na kole – poznávání cyklostezek ČS příhraničí - hmat
 4.  Česko-slovenské muzicírování – společný koncert amatérských hudebníků z Česka a Slovenska na turisticky zajímavém místě    příhraničí – 1 koncert na vybraném turisticky atraktivním místě na Slovensku - sluch
 5.  Karneval chutí příhraničí – gastronomický festival české a slovenské kuchyně se soutěží „O plechového gorola“. Pořádán na turisticky zajímavém místě, tentokrát po změnu v Česku – chuť

 

Klíčovým aspektem projektu byla dobrá propagace, a to především za hranicí, protože toto vnímáme jako hlavní slabinu při organizaci stávajících kulturních a turistických akcí v příhraničí, kdy je propagace realizována pouze na území státu, ve kterém se akce koná. Hlavním výsledkem projektu pak bylo především zvýšení povědomí turistů o příhraniční turistické infrastruktuře a zajímavostech, což ve středně a dlouhodobém horizontu povede k větší návštěvnosti atrakcí, prodloužení průměrné délky pobytu turistů a větší ekonomické prosperitě příhraničí.