• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

esf eu oplzz mini12

Název projektu: Přeshraničně na Třinecku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00162

Projekt „Přeshraničně na Třinecku - rozvoj místního partnerství Třinecka pro vznik přeshraničního trhu práce“ byl realizován s finanční pomocí OP lidské zdroje a zaměstnanost, spolufinancovaného EU a českým státním rozpočtem. Projekt byl řešen ve spolupráci s partnery, jimiž byli:

Čeští partneři:

  • www.hrat.org (HRAT, s.r.o.)
  • www.regrada.cz (Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci)

Zahraniční partneři:

  • www.olza.pl (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza (PL)www.razsk.sk (Rozvojová agentura Žilinského samosprávneho kraja, n.o. (SK)
  • www.euroinstitut.org Euro-Institut (DE)

V rámci projektu byla nejdříve zpracována Mapovací studie, která sloužila jako podklad pro pozdější zpracování Akčního plánu vzniku přeshraničního trhu práce na Třinecku a poskytla vstupní informaci pracovní skupině, která tento akční plán zpracovávala. Obsahovala rovněž informaci o přeshraničním trhu práce v jedné z částí Horního Rýna, francouzsko-německo-švýcarského přeshraničního regionu, z jehož území jsme chtěli získat inspiraci pro území Třinecka.

Cílovým výstupem projektu byl zpracovaný Akční plán vzniku přeshraničního trhu práce na Třinecku.

Dokumenty vytvořené v rámci projektu:

Akční plán vzniku přeshraničního trhu práce na Třinecku

Mapovací studie vzniku přeshraničního trhu práce na Třinecku

Prezentace a dokumenty ze závěrečné konference

Prezentace EURES-T Beskydy

Prezentace zástupců EuroInstitut

Prezentace ESÚS TRITIA

Prezentace cestovního ruchu

Další dokumenty, s nimiž jsme v rámci projektu pracovali

literatura na web