• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

LOGO OPVK

Název projektu: SUPER TEAM – efektivním vzděláváním učitelských sborů základních škol k úspěšnému dokončení kutikulární reformy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/02.0030

Projekt byl realizován v letech 2009 - 2012 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu bylo pomoci 24 pedagogickým sborům zejména menších škol MSK formou tří dvoudenních školení k větší chuti do zodpovědné práce učitele v nových podmínkách dvoustupňového kurikula.

Zařazení účastníků do projektu jim přineslo následující efekt:

· naučili se pracovat moderními pedagogickými metodami

· naučili se pracovat v týmu a posílili se jejich vztahy

· dostali zpětnovazební informace a byly posíleny jejich sociální kompetence, prestiž a sebehodnocení

· byla jim doporučena rozvojová opatření a určeno další vzdělávání

Všechny tyto efekty usnadnily účastníkům realizaci školních vzdělávacích programů.

Cílové skupiny projektu:

· pedagogičtí pracovníci ZŠ, mající potřebu prohloubit nebo získat profesní znalosti pomocí moderních pedagogických metod, posílit týmovou spolupráci a motivaci k dalšímu vzdělávání

Hlavní aktivity projektu:

· příprava kurzů – tvorba skript, žádost o akreditaci v systému DVPP

· realizace 24 školení

Výstupy projektu (pedagogická dokumentace):

Autoevaluace

Budování týmu

Efektivní komunikace

Jak vhodně inovovat ŠVP

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

 Prevence stresu a vyhoření