• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06
  • Slide 07

Název projektu: Vzdělávání na venkově na Moravě a Slezsku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0185

Projekt byl realizován v letech 2014 - 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavní obsah projektu: Projekt byl zaměřen na rozvoj dalšího neformálního vzdělávání dospělých na venkově a jejich motivace k celoživotnímu učení. Klíčové aktivity projektu zahrnovaly vzdělávání v oblasti občansko-právní gramotnosti, finanční gramotnosti, PC gramotnosti, podnikatelské gramotnosti a spotřebitelské gramotnosti.

Cílová skupina: Ekonomicky aktivní obyvatelé obcí do 2 tisíc obyvatel v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském, Královohradeckém kraji a kraji Vysočina.